az
en
Bu gün: 26 May 2017
Ana səhifə    Rəhbərlik
Rəhbərlik

Direktor: Nailə Məmmədəli qızı Vəlixanlı, AMEA-nın həqiqi üzvü, tarix elmləri doktoru, professor
Tel.: (994 12) 4932387
E-mail:  n.velixanli@rambler.ru

Elmi işlər üzrə direktor müavini: Nərgiz Ağasəlim qızı Əliyeva, tarix elmləri doktoru
Tel.: (994 12) 5981740
E-mail: nargiz.aliyeva@box.az

Elmi fond işləri üz­rə direktor mü­a­vi­ni - baş mü­ha­fiz: Məhfuzə Hacı qızı Zeynalovа , tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Tel.: (994 12)  4986714
E-mail: mahfuzazeynalova@yahoo.com

Ümumi işlər üzrə direktor müavini: Əliməmməd Hacı oğlu Məhərrəmov
Tel.: (994 12)  5984809

Ekspozisiyanın təhlükəsizliyi üzrə direktor mü­a­vi­ni – ekspo­zi­si­ya müdiri: Həbibə Mirpaşa qızı Əliyeva
Tel.: (994 12)  4939743
E-mail: ahebibe@gmail.com

Elmi katib:Fərhad Rafiq oğlu Cabbarov, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Tel.: (994 12) 5981739
E-mail: farhadcabbarov@mail.ru

Elanlar