az
en
Bu gün: 23 Mart 2017
Muzey əməkdaşının məqaləsi nəşr edilib

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi ekspozisiya və sərgilərin təşkili şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d. Səbuhi Əhmədovun yeni məqaləsi çap olunub. Tarixçi alimin “XIV əsr Azərbaycan miniatürlərində silah təsvirləri” adlı məqaləsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Xəbərlər” (İctimai elmlər seriyası) jurnalında (№ 1 , 2017, s.26-41) oxuculara təqdim olunub.

Məqalədə XIV əsr Təbriz miniatürlərində rast gəlinən silahların analizi aparılmışdır. Tədqiqata cəlb olunan “Cəmi ət-Təvarix”, “Böyük Təbriz Şahnamə”si əsərlərində və “Dits albomu”nda silah təsvirləri daha çoxdu.

Miniatürlər dəbilqə, yaraq, sinəbənd, qolçaq, ayaqlıq, qalxan və at yaraqlarının, həmçinin qılınc, toppuz, şeşpər, nizə, yay-ox, kəməndin bu dövrdə hansı növlərindən istifadə olunduğunu öyrənməyə imkan verir. Miniatürlər XIII əsrin II yarısı – XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda monqol silahlarının üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Lakin XIV əsrin II yarısından burada yeni, daha təkmilləşmiş yerli silahlardan istifadə olunub.

Müəllifin bu məqaləsi araşdırmaçılar və geniş ictimaiyyət üçün böyük töhfədir.

Muzey kollektivi adından S.Əhmədovu təbrik edir və yeni elmi nailiyyətlər arzu edirik.

 FLICKR

YOUTUBE

FACEBOOK

 

Elanlar