az
en
Bu gün: 21 Dekabr 2014
Ana səhifə

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı Əli Fərhadovun "Palitra" qəzetinin 18.12.2004 tarixli nömrəsində "İslamda mənəvi dəyərlər və müasirlik" adlı məqaləsi çap olunub.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Gəncə şəhərində “Gəncə Qala Qapıları – Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi Abidə Kompleksi”ndəki səyyar sərgiləri öz işini yekunlaşdırdı. Sərgilər üçün aparılmış bütün eksponatlar Muzeyin müvafiq fondlarına qaytarıldı.

Orta əsr oğuz xalq yaradıcılığının görkəmli abidəsi olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının araşdırılması vətən tarixşünaslığını yeni-yeni tapıntılarla zənginləşdirir. Yenicə nəşrdən çıxmış ““Kitabi Dədə Qorqud” oğuz dastanında türkləri hərb sənəti”  kitabı bunun bariz nümunəsidir (Агаев Ю.Ш., Ахмедов С.А. Военное искусство тюрков в огузском эпосе «Китаби Деде Горгуд». Баку, «OL», 2014, 137 стр.).

Muzey əməkdaşları AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında görkəmli ədəbiyyatşünas alim, Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü Azadə Rüstəmovanın elmi-ictimai fəaliyyətinə həsr olunmuş “Çağımızdan görünən orta əsrlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransında iştirak etmişdilər.

haMuzey əməkdaşları və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Azərbaycan Tarixçiləri” YAP ilk ərazi təşkilatının üzvləri Fəxri Xiyabana gedərək Ümummilli liderin əbədi xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildirdilər.

irsFransız dilində çap olunan “İrs-Miras” beynəlxalq jurnalının növbəti (“İrs- Heritage”, 3 (5), 2014, s.30-31) nömrəsində Muzeyin əməkdaşı t.ü.f.d. Məmməd Məmmədovun “Parisdə aviasiya məktəbində təhsil alan azərbaycanlı pilot” adlı məqaləsi dərc olunub. Məqalədə onun həyatından və Azərbaycan xalqı qarşısında olan xitmətləri haqqında məlumat verilir.

“Elm-Təhsil-Muzey vəhdətinə məntiqi yanaşma” layihəsiMilli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin dövlət qurumları ilə əməkdaşlığı davam edir. Belə ki, Muzeyin AR Təhsil Nazirliyilə birgə “Elm-Təhsil-Muzey vəhdətinə məntiqi yanaşma” layihəsi bunun bariz nümunəsidir.

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin  Elmi Bərpa laboratoriyasının bərpaçı –rəssamı Hüseynova Nuridə Nurəddin qızının 2014-cü il 3 dekabr tarixində

prahachildÇexiya Milli Muzeyinin tərkib hissəsi olan Naprstek muzeyinin binasında davam edən “Azərbaycan – möcüzəli odlar yurdu” sərgisində uşaq proqramı təqdim olunur. Belə ki, çex uşaqlarına Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı daha dolğun və ətraflı məlumat verilməsi üçün xüsusi uşaq proqramı tərtib edilmişdir.

"Azərbaycan xalçasına Qərb yanaşması"... 2014-cü il 10-12 dekabr tarixlərində Azərbaycan Xalça Muzeyində keçiriləcək 3 günlük mühazirə kursu məhz belə adlanır. Bu tədbir Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunur və Qərb tədqiqatçılarının xalçaların öyrənilməsinə olan yanaşmasının əsas tezislərini üzə çıxarır.