az
en
Bu gün: 17 Aprel 2014
Ana səhifə

Bakı dəniz aviasiyası məktəbiMuzeyin daimi ekspozisiyanın “Azərbaycan I dünya müharibəsi illərində” bölməsində Bakı dəniz aviasiyası məktəbi dair materiallar yerləşdirilmişdir. Belə ki, 1915-ci il noyabrın 22-də Azərbaycanda ilk hərbi məktəb – Dəniz aviasiyası zabit məktəbinin Bakı filialının təntənəli açılışı oldu. 1916-cı il fevralın 25-də məktəb müstəqil status alaraq “Bakı dəniz aviasiyası məktəbi” adını aldı.

“I Dünya müharibəsinin başlanması və Azərbaycan” bölməsiMilli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin daimi ekspozisiyasında “Azərbaycan I Dünya müharibəsi illərində” bölməsinin “I Dünya müharibəsinin başlanması və Azərbaycan” informasiya panelində  aşağıdakı məlumatlar öz əksini tapmışdır:

-         “Üçlər ittifaqı” və “Antanta” hərbi-siyasi blokları iştirakçılarının Azərbaycanla bağlı planları;

-         müharibənin başlanması ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrində olmuş reaksiya;

“Azərbaycan I Dünya müharibəsi illərində” bölməsi2014-cü ildə bəşəriyyət o dövrki tarixində analoqu olmayan I dünya müharibəsinin başlanmasının 100 illiyini qeyd edir. Azərbaycanın bu müharibədə iştirakı və, eyni zamanda, müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, aşkar olunmuş yeni eksponat və fotoşəkillər Muzeyin daimi ekspozisiyasında “Azərbaycan I Dünya müharibəsi illərində” bölmənin yenidən qurulması ehtiyacını yaratmışdır.

“Horizon-2020”AMEA Avropa Komissiyasının tədqiqat və innovasiya üzrə proqramı “Horizon-2020” çərçivəsində treninq keçirilib. AMEA Rəyasət Heyəti Mərkəzi Aparatının Beynəxalq Əlaqələr İdarəsi və Regional İnnovativ Texnologiyalar Akademiyasının

Akademik Nailə xanım Vəlixanlı AMEA Rəyasət Heyəti akademiyanın bir sıra elmi-tədqiqat institutu və ona bərabər statuslu elmi müəssisələrində direktor seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmişdir. Bununla bağlı AMEA-nın bölmələri üzrə ümumi yığıncaqlarda direktor vəzifələrinə seçkilər keçirilmişdir.

"Kəşfül-həqayiq" əsəri1904-1918-ci illərdə Bakı qazısı olmuş Mir Məhəmməd Kərim əl-Bakuvinin 1904-1906-cı illərdə Tiflisdə nəşr olunmuş 3 cildlik "Kəşfül-həqayiq" əsəri - Quranın azərbaycanca ilk təfsiri AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı Əli Fərhadov tərəfindən ərəb qrafikasından latın qrafikasına transliterasiya edilərək, müasir Azərbaycan dilinə çevrilib və "İpəkyolu" nəşriyyatı, "Şərq-Qərb" mətbəəsi tərəfindən nəşr edilib.

“Stol üstü oyunları” tarixinə  həsr olunmuş açıq dərs Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində “Stol üstü oyunları” tarixinə həsr olunmuş açıq dərs keçirildi. Azərbaycan tarixçiləri ictimayi birliyinin idarə heyətinin sədri Namiq Rüstəmovun UNİSER fərdi məktəbinin şagirdləri ilə keçirdiyi açıq dərsdə “Stol üstü oyunları” tarixi haqqında danışmışdır.

Qarabağ silahsazları haqqında məqalə Ərəb dilində çap olunan “İRS- Наследие”  beynəlxalq jurnalında uzun illər Muzeydə çalışmış, 2010-cu ildə dünyasını dəyişmiş Sara Cahangirovanın  “Karabakh gunsmiths” (“Qarabağ silahsazları”) adlı məqaləsi dərc olunub (“İrs- Наследие”  , 2 (3), 2013, s.22-27).

Xəzər dənizi və ətraf ərazilər haqqında məqalə “İRS- Наследие” beynəlxalq jurnalının ərəb versiyasının növbəti nömrəsində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlının orta əsrlər dövründə Xəzər dənizi və ətraf ərazilər haqqında silsilə məqalələr sırasında birinci məqalə dərc olunub.

AMEA Rəyasət HeyətiAMEA Rəyasət Heyətində Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin ümumi iclasında  2014-cü ildə Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin elmi tədqiqat müəssisələrində elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya, elmlər və fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertanturaya qəbulun nəticələri haqqında məsələlərə baxılmışdır.